A3:90


(Rubrik:) Eßebro sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Eßebro kyrkia.
B.           Klockaregården hafwer ingen
               åker.
C.           Någre jättestenar.

(Karttext:)

Närdingen lacus
Söder.
Norr.

(Senare blyertsanteckning:)

Lördag 23/5 74, häradshöfding Wahlund