A3:91-92


(Rubrik:) Närdinghundratz häradh

             Notarum Explicatio.

A.           Broo skatteheman 2 1/2, frälsehemman  1 1/3.
B.           Norregärdet och södergärdet vthsäde     32 tunnor1
C.           Millangärdet och wästergärdet                23 1/2 tunna
               J föreskrefne gärden är lerjordh och öhrjordh.
D.           Siöengen, måßwaldh                               30 laß
E.            Kyrkiolöth, hårdwaldh                             8 laß
               Gärdeshöö                                             10 laß
                                                       Summa           48 laß

        1.    Skatteheman 1/2 är 4 öresland
               Vthsäde i norr och södergärdet                 4 tunnor
               Vthsäde det andra åhret                           2 1/2 tunna
F.            1 wret till samma heman om                     3/16 tunna
                Engh till höö här hema                               8 laß
                På 1 skogz eng benämd Dägerengen        3 laß

        2.     Frälseheman 1 är 7 öresland
                Vthsäde det ena åhret                              7 tunnor
                det andra åhret                                        5 tunnor
G.            1 wreet samma åhr om vthsäde                1 1/2 tunna
                Engh till höö                                            10 1/2 laß
                På Degerengen höö                                 4 laß
                På Nockerudu                                         3 laß

        3.     Ibidem skattehemman 1 är 9 öresland
                Vthsäde det ena åhret                              9 tunnor
                det andra åhret                                        7 tunnor
H.            1 wret om vthsäde                                   5/8 tunna
                Engh till höö                                            11 laß

        4.     Ibidem frälsehemman 1/3 är 3 öresland
                Vthsäde det ena åhret                              3 tunnor
                det andra åhret                                        2 tunnor
K.            1 wret om                                               3/16 tunna

        5.     Ibidem skattehemman 1 är 9 öresland,
                lijka stort medh nu. 3 i alle faculteter
                På Deger rudu höö lijka medh nu. 3.
                På Starrbacken                                       8 laß
                På Långer rudu                                       2 1/2 laß
L.             Änn 1 wret om                                       9/16 tunna

                Till denne by är godh timmerskogh
                såsom och fiske i Sotern och Gislan

(Karttext:)

Sotern lacus
På denne sijdan om skildnaden tager Åsby gärde wedh.
Lödi träsk
Sättra ägor proxime.
Scala ullnarum.

1 laß ms