A3:95


(Rubrik:) Hargh sochn.

              Notarum Explicatio

A.           Söderhargh    skattehemman
                                   
cronohemman
                                   
kyrkiojord
B.           Östergärdett                vthsäde    37 tunnor
C.           Wästergärdet medh dhe andre
               som och såer samma åhr som äre
               Twättegärdet och Häcklingen
               Vthsäde tilsamman                      27 tunnor

        1.    Södergården är 5 öres och 1 örtugland
              
såer i östergärdett                       5 tunnor
               j wästergärdett                            4 tunnor

        2.    Ibid. skattehemman
               såer i östergärdett                       6 tunnor
               j wästergärdett                            4 1/2 tunna

        3.    Ibid. skattehemman är 7 öresland,
               såer i östergärdett                        7 tunnor
               j wästergärdett                            5 tunnor

        4.    Ibid. skattehemman är 7 öresland,
               såer lijka medh num. 3.

        5.    Ibid. cronohemman är 7 öresland,
               såer lijka med dhet num. 3 är
               och brukas til prästegården

               Än ett heman, kallas Pipare-
               gården, brukar och prästen,
               såer i östergärdett                        5 tunnor
               j wästergärdett                            4 tunnor

               NB. Vthi Oluf Larsons heman fins num. 3
               vthiorden igen som lyder till Nor-
               reharg och är 5 1/2 örtugland.

               Byengen hema

               Engh till hwarthera hemmanet als 40 laß medh vth engen.
               Effterskrefne enger på skogen lyda vnder söder och alt.
               Hargh och indiceras till huart heman
               med numeris såsom förr

          N. 1. Södergården hafver en eng på skogen,
               kallas Brewijken, til 7 laß, en kallas Lång-
               hålmen til 4 laß, widh Suinö en til 10 laß,
               Räcken 2 laß.

          N. 2. Ibid. hemanet hafuer en eng kallas Fure-
               waßen till 8 laß höö. Wäßmålet 2 laß,
                j Dellerö engen 6 laß sampt och några
                måßer i wäster engen.

          Nu. 3. En eng wid långhålmen, på Bastus-
                 myran 20 laß, wid Swinö tuå enger 8 laß,
                 en eng kallas Gränsö til 8 laß.

          Num. 4. Långwijk, Engewijk, Kalfwijk widh
                    Swinö eng til 4 laß.

          Num. 5. Askeholmen til 20 laß, widh Engewijken
                    en eng til 4 laß.

(Högst upp:)

NB
Skäregården till Söderhargh, som fölier.
Gränön. Hästskärett. Storeskärett.
Jnge engskär som jag förnam.
Til Söderhargh är godh vthmark och skogh
sampt och gott fiskewatn.

(Karttext:)

På dhenne sijdan om åhn taga Norrehargz ägor wedh
Sanjordh
Wästergärdett
Sandjordh
Sandjordh
Twättegärdett
Häcklingen
På dhenne sijdan äro inge ägor närmare än Sanda och Målsättra en stor mijl här ifrå.