A3:96


(Rubrik:) Hargh sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Braxen boolet, cronohemman 1/2.
B.           Östergärdett vthsädhe               2 tunnor
B.           på wreten lilla såes                    1/2 spann
C.           Wästergärdet vthsädhe             1 1/2 tunna
D.           På Siöwreten littera D såes       1 tunna
E.            Wästerengen                            16
D.           Storemåßen                               61
               En haghe kommer Söderhargh till 2 laß
               Samme heman är bygt för 70 åhr sedan
               och hafver dhär förr ståt stor skogh på.
               Och ligger förbemälte heman på Söderhargz
               ägor och vnder dheß rågång, hafuer
               fördenskuld skog och fiske inne medh
               dhem som boo på Söderhargh.

(Karttext:)

Scala ullnarum

1 6 korrigerat från 8 som det synes ms