A3:Register


Geometrisk charte bok öfver
Siuhundradts, Frödsåkers, Närding-
hundradts, Waxala och Tiärps
härader, giordt af Swen Månßon 1640-41,
som kan närmare ses under pagina 94 et 192.

Register   giordt anno 1700
               den 12 Novembris.

Härader                 Sochnar                   Byar                                           Pagina        <Crono, skatte, frälse>

                              Fasta socken           Fasta kyrka et prästgård                3
                              Gränby                                                                         4    frälse 1, crono 1
                              Söderby, Rånäs                                                            5
                              Ringbo                     Bärby                                           7    skatte 1
Siuhundrads                                           Finneby                                         8   skatte 3
                                                             Söderby                                        10  crono 1, frälse 1, skatte 1
                                                             Ringbo kyrka, præstgård              11
                                                             Liista                                             12  frälse 1, skatte 2
                                                             Kunby                                                crono 1, frälse 4
                                                             Jämlinge                                        14  crono 1/2
                              Edebo socken         Wårsviik                                        16  skatte 1
                                                             Gråska                                          18  skatte 1 2/31
                                                             Wäster Gredeby                            19 skatte 3 1/2
                                                             Wamby                                         20 skatte 1
                                                             Skiälby                                          23 skatte 4 1/2
                                                             Gillberga                                        25 skatte 1
Frösåkers                                            Hammarby                                     26 skatte 3
                                                             Gressi ??? Giässiö                       27 skatte 1
                                                             Lava                                            <28-29 skatte 1>2
                                                             Järsö                                            <30 skatte 2 halva>
                                                             Biöringe                                        <31 skatte 2 1/2>
                                                             Gieringe                                        <32-33, skatte 6, frälse 1>
                                                             Wiide                                            34 skatte 2 1/2
                                                             Berga                                            35 skatte 6
                                                             Sättra                                            37 frälse 1, skatte 2
                                                             Skiärsta                                         38 skatte 1
                                                             Edebo kyrka, prästgård                 40
                              Börstil socken          Biörnäs                                         43 skatte 3
                                                             Longalmö                                      45 skatte 4 1/2
                                                             Alnö                                              46 skatte 1/4
                                                             Sund                                              47 skatte 5
                                                             Norr Skiedika                                49 skatte 9, frälse 1
                                                             Capellansbordet                             51
                                                             Norr Skiedika äng                          50
                                                             Börstill prästgård                            53
                                                             Kahrö præstgårds hollma               54
                                                             Söderby äng                                   55
                                                             Söderby                                         57 crono 1, skatte 6
                                                             Bolka                                             58 skatte 4
Frödsåkers                                            Aspö                                             59 skatte 1
                                                             Simunde                                         61 frälse 1/4, skatte 2
                                                             Suinö i Harg sockn                         63 crono 1, frälse 1, skatte 1
                               Ekeby sochn          Norrforenbro äng                           66
                                                             Norrforenbro                                 67 crono 1, frälse 2
                                                             Söderforenbro med                        69 frälse 1/2, skatte 3
                                                             dess ängar                                      74
                                                             Gillingetorp                                     70
                                                             Gillinge                                           71 crono 2
                                                             Boda                                              73 frälse 1/2
                                                             Söderforenbro äng                          74
                                                             Stensund                                         75 skatte 3
                                                             Lilla Stensund                                  77
                               Harga socken         Marcka                                           80 frälse 2, skatte 2
                               Wnunge socken      Ununge præstgård                           82
                                                             Ahleby                                            84 frälse 1/2, skatte 1 1/2
                                                             Henninge                                         85 frälse 1/8, skatte 1 1/8
                               Knutby socken       Knutby prästgård                            86
3                                                           Ric<ke>by4                                    88 frälse 3, skatte 1
                                                             Tarf                                                89 frälse 1/2, skatte 1
                               Esbro                     Esbro kyrka                                    90
                                                             Broo                                               92 frälse 1 1/3, skatte 2 1/2
                                                             Norre Hargs utjord                         95
                               Harg socken           Norre Hargs kyrkby                       94 crono 1/2, skatte 5
                                                             Söder Harg                                     95
Frödsåkers                                            Svinö                                              63
                                                             Braxenbolet                                    96
Bälinge                    Bälinge                   Uggelsta                                         98
Wändele                 Wändele socken     Torsmyra                                        99 frälse 1
                                                             Ållerbeck                                       100 crono 1, frälse 2
Olands
Frödsåkers              Hökhufvud             Follkemora                                     101 frälse 2
                               Börstill                   Drakenäs                                        102 frälse 2
                                                             Kallerö                                           104 frälse
Tiärps                      Tiärp socken          Eskiesta                                         106 crono 2, skatte 8 1/2
                                                             Gubbo med Hårskog                      107 skatte
                                                             Nyenberg                                       108 skatte 1/2
                                                             Mehede                                         110 frälse 1/2, skatte 2 1/2
                                                             Grumsarbo                                     111 skatte 1 1/2
                                                             Brusbo5                                           112 skatte 2
                                                             Untraa                                            114 skatte 4
                                                             Ramsö                                            115 skatte
                                                      
      Harsbo                                           116 skatte 1 1/2
                                                             Dymelsbo                                       118 skatte 1
                                                             Finn sued ell<e>r Biörkvijk             119 skatte 1 1/2
                                                             Lågbo                                            120 skatte 1/2
                                                             Villbo                                             122 skatte 1
                                                             Bäck lösen                                     123 skatte 2
                                                             Smedsbo                                        124 skatte 1
                                                             Orsbo                                            126 skatte 1
                                                             Bondbo                                          127 skatte 1/2
                               Halls                      Östanbäckia äng                             128
                                                             Wästanbäckia                                 130 skatte 4 1/2
                                                             Östanbäckia                                    dito
                                                             äng som monga byar råda uti           131
                               Tiärp                      Munga Nordanbäckan                    132 skatte 5
                                                             Sönanbäckia äng                             134
                                                             Sönnanbäckia j Munga                    135 skatte 5
                                                             Muskarbo                                       136 skatte 1
                                                             Diupa                                              138 skatte 1
                                                             Önnebo                                           139 crono 1/2, skatte 2 1/2
                                                             Stånnalsbo
                                                             Sönnanbä<ck>a6 äng                      140
                                                             Ensta Nordan bäckn                        142 frälse 2
                                                             Ensta Sonnan bäckn                               skatte <...>7
                                                             Wyda                                              141
                                                             Oensta                                             143 skatte 1 1/2
                                                             Broo                                               <144> <...>8
                                                             Grytiom                                            146 crono 1, frälse <1/2, skatte 4>
                                                             Racklösen                                        <1>489 skatte 1
                                                             Ulfors                                               150 frälse 1, skatte 5
                                                             Racklösängen                                   152
                                                             Yfry                                                 154 skatte 5
                                                             Yfry ängiar                                       155
                                                             Yttry ängiar                                      156
                                                             Ytry                                                 158 frälse 1, skatte 6
                                                             Årsta                                                159 frälse 1, skatte 1 1/2
                                                             Åskarby                                           160 skatte 2
                                                             Bäggby                                            162 skatte 4
                                                             Skiämsta, Nordanbäcken                 163 frälse 1, skatte 1
                                                             Wallby                                             164 skatte 3
                                                             Fors                                                 166 skatte 3
                                                             Fräbro                                             167 crono 1/2, skatte 5
                                                             Skiämsta, Sunnanbäckn                    168
                                                             Suanby                                             170 skatte 5
                                                             Fäklinge                                           171 skatte 2
                                                             Fornebo                                           172
                                                             Rupvellbo                                         174 skatte 1
                                                             Fastebo                                            175 skatte 1/2
                                                             Marckarbo                                       176 skatte 1/2
                                                             Bulltebo                                            178 skatte 1
Tiärps                                                    Lilla Bulltebo                                    179
                                                             Måssebo
                               Wädslanda             Staf                                                  180 skatte ???
                                                             Wäst    Gelbo           fol. 248 och     182
                                                             Öster   Gelbo
                                                             Malln                        fol. 236 och     183 skatte 1/2
                                                             Bostan                                             184 skatte 1/2
                                                             Östervad                  fol. 240 och     186 skatte 1 1/2
                                                             Wäslanda præstgård                        187
                                                             med Åkerby by
                                                             Wäslands prästäng                           190
                               Tollsta                    Örkebo äng                                     194
                                                             Kavellbo                                         196 skatte 1/2
                                                             Påålbo                                           197 skatte 1/2
                                                             Norr Råchnä                                   198 skatte 1/2
                                                             Norrby                                           199 skatte 3
                                                             Söder Rochnä                                 201 skatte 2
                                                             Dommarboda                                  202 skatte 1
                                                             Hemmingsbo                                   204 skatte 1
                                                             Skallbo                                           205 skatte 1
                                                             Söder Siukarby                               206 skatte 1
                                                             Wallskouga                                     208 skatte 3
                                                             <Gi>llberga10                                  209 skatte 2
                                                             Ersta by                                         210 skatte 2
                                                             Tollfta kyrka och by                       210
                                                             Söderby                                          212 skatte 2
                                                             Norr Siukarbo                                213 skatte 3
                               Wäslanda
                                                             Vähla                                              214 skatte 3, frälse 1/2
                                                             Vähla äng                                        216
                                                             Vähla vretar                                    217
                                                             Finnerånger                                     218 skatte 2
                                                             Nötte                                              220 skatte 2
                                                             Kråkevärkan                                   221 torp
                                                             Morebo                                          222 torp
Tiärps                                                   Sandby                                            224 skatte 5 1/2
                                                             Koorbod                                        225 frälse 1/8, skatte 1/2
                                                            Snatra                                             226
                                                            Näs                                                228 skatte 2
                                                            Näs äng                                          229
                                                            Wäster vad                                     232 frälse 4
                                                            Sätra                                              233 frälse 1/8, skatte 1/2
                                                            Malen                                             236 skatte 1
                                                            Öster vad                     fol. 186      240 skatte 3
                                Vässland11           Stymne                                           244 skatte 3
                                                            Giälbo                     [fol. 248 och]  248 skatte 6

1 Här blyertsanteckning om Wårsuiik och Gråska: Se efter pagina 22.
2 För denna och de följande posterna syns inte sida och jordnatur p.g.a. skada i papperet ms.
3 Här anteckning oläslig p.g.a. skada i papperet ms.
4 Endast Ric och by synligt p.g.a. skada i papperet ms.
5
Härefter senare blyertsanteckningar som uteslutits.

6 Endast Sönnanbä och a synligt ms.
7 Uppgifterna oläsliga p.g.a. skada i papperet ms.
8 1/2, skatte 4 oläsligt p.g.a. skada i papperet ms.
9 Endast 48 synligt ms.
10 Endast llberga synligt ms.
11 Tillagt med blyerts ms