A4:102

 
(Rubrik:) Gryta sochn.
 
                                                                                      tunnor         laß
              Hwseby
ähr 5 hemman, alla lijka store.
Fyra frelßehemman,
dhet fempte, signerat litera  A, ähr it cronehemman.
Vtsädhe till denne by, thet ena åhret
vthi gierdet                               B                                    62 ½
Det andra åhret vthj                  C                                    60
Belöper sig effter lijka proportion på huar-
thera, det ena åhret                                                         12 ½
          det andra åhret                                                 12
                                                             
Summa             122 ½

 

Engh haffwer thenne by till                                                            100
Belöper sig på hwarthera                                                                   20
Godh fiskewatn.
Nödtörfftig tarffweskog och mulebeet,
qwarnestelle finß här intet.
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Moiord
Mojord
Lermylla
Ler-mylla
Hwseby belegit
Wäst
Ost
Syd