A4:106                        Ramsta sochn

                        medh sine byar

 

 
Lundh                        folio                           107
Naffwerstadh                                              108
Bäreby                                                        109
Södherby                                                    110
Bragby                                                        111
Torsbro                                                      112
Skiälesta                                                113
Kiäffslätt                                                113
Klåckaregården                                          107[1]
 


[1] Denna rad skriven av annan hand