A4:107-108

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Ramsta sochn
 
 
              Lundh ähr 5 hemman
 
A. ähr skattahemman och haffwer
     j byaskiffte 12 öreß landh jordh.
B. ähr skattahemman och haffwer
     j byaskiffte 9 öreß land jordh.
C. ähr frelßehemman haffver i by 6 öreß land.
D. ähr frelßehemman som haffwer i by 6 öresland.
E.  ähr cronehemman som haffwer i by 7 öresland.
Vtsädhe haffwer thenne by, thet ena
åhret vthj gierdet        F                                         45
Vthi gierdet G med wreten signerad
samma litera                                                         40
 
Denne by haffver 2 vthjorder
wthi Naffverstadh 6 öreß landh.
Till denna by ähr nödtorfftigt
mulebeet och tarffwedskogh.
Fiskiewatn heller quarneställe intiet.
1 Klåckaren j Ramstadh såår
 
                                                         tunnor         laß
Naffwerstadh 2 hemman
med några vthjorder
Vthsäde till heele byn littera A       19
Vthsäde till hele byn littera   B       14 ½
Engh till höö                                                     20
Tarffvedskogh och mulebeet
nödtorfftigt.
Fiskiewatn intith.
 
(Karttext:)
 
Eng
Lundh belegit
Engh
Nafversta
Engh till Lundh
Scala ulnarum
Ramsta körka och klåckaregårdh[1]
 


[1] Senare blyertsanteckningar på kartan: Grundh leerjordh, Suart mylla, ???, ???, Skarp elak hårdh valz engh, Lermylla, Skarp hårdh walz engh, ???, ???