A4:109


(Rubrik:) Ramsta sochn.
 

                                                              tunnor         laß
          Bäreby 3 hemman
 
A. ähr skattahemman 2 mark land.
B. ähr frelßehemman 6 öreß land.
C. ähr croneheman 10 öreß land.
     Vtsädhe haffwer thenne by
     vthj gierdet D thet ena åhret           32
     vthj gierdet E med wre-
     terna signerat samma signo           32
     Belöper fördenskull på hwar-
     thera vthj gierdet D
                   på      A                               16
                             B                               6
                             C                               10
    
     Vthj gierdet E   A                               16
     med wreterna   B                               6
                             C                               10
 
              Summarum j sädhe och
                   trädhe                                 64
    
     Eng haffwer thenne by till                                      60
     Belöper sig på       A                                             30
                                 B                                             11
                                 C                                             19
 
F.  ähr it torp
[1]

     Bäreby ägor belegit och
     haffwer vtsädhe                                 1 5/8
     Eng till torpet till                                                    5
 
     Tarffweskog och mula-
     beet effter nödtörfften.
    
Fiskewatn och qwarna-

     stelle finß her intet.
 
     Skattahemmanet A haff-
     wer en vtjord i Naff-
     wersta 4 öreß landh
     och såår vthj gierdet            M           4 7/8
     vthi gierdet                          L            4 ¼
     Eng till                                                                  6
     Naffwersta finneß igen
     pagina praecedenti.
 
(Karttext:)
 
Leerblandat
Mojord
Bäreby belegit
Mo-jordh
Moiord
Leerblandat
 [1] Härefter överstruket belegit ms