A4:11

 
(Rubrik:) Vlleråkersz häredh         Bondekyrkie sochn
 
                                                                        tunnor         laß
          Malma 4 heman.
 
1.  Academiae hemman 8 1/3 öreß landh.
     Vtsädhe vthj gierdet A                                11 ¼
     Vthi gierdet B det andra åhret                 9 ½
     Vthi wreterna                                          C  2 5/8
     Engh till                                                                          14
 
2.  Croneheman 10 öreß landh.
     Vtsädhe det ena åhret vthj gierdet       A 14 7/8
     Det andra åhret vthj gierdet                B 11 3/8
     Vthj wretarna                                         C  3 1/8
     Engh till                                                                          15
 
3.  Croneheman 10 öreß landh.
     Vtsedhe vthi gierdet                                A 14 7/8
     Det andra åhret vthi gierdet                B 11 3/8
     Vthj wretarna                                         C   3 1/8
     Engh till                                                                          15
 
4.  Cronoheman 8 2/3 öreß landh.
     Vtsädhe vthi gierdet                                A 12 7/8
     Det andra åhret vthi gierdet                B   9 7/8
     Vthj wretarna[r]                                      C    2 ¾
     Engh till                                                                          14
 
Tarffweskogh och mulebeet effter
     nödtorfften.
Denne by haffwer sin engh host
     Gotsunda engh, hwilken är at
     see aff folio                                          8
    
Jtem 2 engz fielder wid Nooreby folio     12

 

                                                                       tunnor         laß
          Hammarby 2 hemman
1.  Academiae 11 öreß landh.
     Vtsädhe i det norre gierdet                      14 ¼
     J det södre gierdet med wreten               16 ½
     Engh till                                                                          25
2.  Skattaheman 5 öreß landh.
     Vtsädhe i det norre gierdet                        6 ½
     Vtsädhe i det södhre med wreten              7 ½
     Engh till                                                                          12
 
     Tarffweskog och mulebeth till
     nödtörfften.
 
(Karttext:)
 
Sandiord
Leermylla
Godh iordh
Sandiordh
Sandiordh
Moiord
Norr
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
 
(Senare blyertspåskrifter:) 5 pl             18 ???