A4:110

 
(Rubrik:) Sochn.
 
          Söderby 3 hemman.
 
A. ähr heman och haffwer i by 3 öreß land.
B. ähr hemman och haffwer i by 3 öreß land.
C. ähr frelßeheman och haffwer i by 6 öreß land.
Thenne by haffwer vtsädhe vthj gierdet
D  thet ena åhret med wreten signerad samma signo           42
Vthj gierdet E                                                                    23
                        bådhe twå it åhr
Vthi gierdet F                                                                     22
Belöper sig vthi gierdet D på         A                                   10 ½
                                                    B                                   10 ½
                                                    C                                   21
Det andra åhret vthj gierden E och F på  A                         11 ¼
                                                                   B                    11 ¼
                                                                   C                    22 ½
Eng haffwer dhenne by till                                                                 60
     Belöper sig fördenskull på        A                                                 15
                                                    B                                                 15
                                                    C                                                 30
 
Tarffweskog och mulabeet effter nödtörfft,
fiskewatn och qwarna stelle finß her intet.
G. ähr it torp på denne byeß egor belegit
     hwilket haffwer vtsädhe till                                         1
H. ähr it torp och belägit på denne byeß
ägor och haffwer vtsädhe                                                    1 1/8
 
                             Summarum j sädhe och träde                 89 1/8
                             på boolbyen och torpen
 
(Karttext:)
 
Lerblandat
Leer mylla
Söderby belegit
Leerblandat
Swag swart mylla
Mojord
Scala ulnarum
 
(Senare tillskrivet med blyerts:) 35 pl