A4:112

 
(Rubrik:) Ramsta sochn.
 
 
     Notarum Explicatio
                                                                                      tunnor         laß
1.  Torßbroo frälßehemman 1, 16 öres land
2.  Jbidem en skatte vthjordh till Kiäflet 4 öresland    
     A. Frälße hemmanet vtsäde norre gierd<et>               14 ½
     B. Söder gierdeth, vthsäde                                        12
    
     Engh till hardvaldz höö                                                                  16
                                      norre gierdeth                           3 ½
     Vthjorden vthsäde
                                      södre gierdet                            3
             
          Hard waldz höö                                                                       4
 
     Skogh och mulebeet ringa,
     fiskiewatn intith
 
(Karttext:)
 
Her möta Lundz ägor
Engh
Leer mylla
Skildrat emillan Skiällesta och Torßbroo
Torßbroo
Her möta klåckarenß ägor
Skog och bergh
Bragby egor
Her möter Bragby åkergierde
Scala ulnarum
 
(Påskrift, troligen samma hand som i karttexten:) Här effter fölger Swen Månßonß arbete