A4:113

 
(Rubrik:) Hagunda häradt         Hageby sochn[1]
 
     Notarum Explicatio.
 
1.  Skiälesta.
     Skattehemman     1
     Academiae heman 1
2.  Östergärdett     vthsädhe                         39 tunnor
3.  Wästergärdett  vthsädhe                         39
4.  Engh medh hårdhwaldh och måßwaldh    65 laß
     Skattegården har i byamåhl                    77 alnar
     Såer i hwarthera gärdett                          25 tunnor
     Academiae hemanet hafver i bya måhl         42 alnar
     Såer i huarthera gärdett åhrligen                   13 ½ tunna
     Höö till skattehemanett                                40 laß
     Til academiae hemanet höö                     25 laß
 
     Jngen lägenheet medh vthmark och skogh
     eij eller fiskewatn.
 
A. Kiäffslätt skattehemman 1
B. Norregärdet                             vthsädhe 17 tunnor
C. Wreten som såer samma åhr     vthsädhe 3 tunnor
D. Södhergärdet                           vthsädhe 14 ½ tunnor
E.  Engh til                                                        30 laß höö.
 
     Til föreskrevne heman fins godh och wäl brukat
     åker, men ingen skog heller vthmark, eij
     heller fiskewatn.
 
     En wthjordh till Kiäffslet ved Törßbroo be-
     lägen i Ramsta sokn om 4 öreß landh
     finß igen folio praecedenti.
 
(Karttext:)
 
Hårdwaldz eng sleth[2]
Lind hafwer waritt förr åker, men igenlagd för deth war myckit sankt.
Swartmylla
Skiälesta
Godh swart mylla
Engh hage
Mojordh
NB Ny opgiord åker nummer 5 innerächnat medh den andre
Hårdwaldz engh sleth
Måßwaldz engh
Kiäffslätt
Scala ullnarum
 


[1] Härefter senare antecknat med blyerts: Ramsta sochn samt 1635 af Johan Botvedson Upsala län
[2] Troligen sleth, skada i papperet ms