A4:116-117


 

(Rubrik:) Hageby sochn.

 

          Notarum Explicatio.

 
A.      Fylke skatteheman          1            8 öresland
B.      Östergärdeth    vthsädhe           25 tunnor
C.      Wästergärdeth vthsädhe           34 tunnor
D.      Engh till höö                             69 laß
E.      En engh kommer Hillinge till      20 stackar
 
          Föreskrevne heman är ett gott sädhes-
          heman och hafwer tårfftigh
          skogh att bränna och swea,
          dock icke timmerskogh, eij heller
          fiskewatn.
 
          Notarum Explicatio.
 
1.       Ebblanda skatteheman         1.
2.       Österegärdeth. Vthsädhe               24 ½ tunna
          medh vthjorden som såes samma åhr och är noterat nu 2.
3.       Wästergärdeth. Vthsädhe              21 tunna
4.       Fnuggwaldz engh til                       80 laß höö
 
          Föreskrevne heman är ett gott sädheshe-
          man och wäl brukat. Hafwer
          och tårfftigh skogh til att bränna
          och swea, men icke timmerskogh,
          eij heller fiskewatn.
 
(Karttext:)
 
Godh hårdwaldz engh.
Nyligen vpgiord åker
Sleth engh med tofwer, noget sank och kommer Hillinge til.
Fylke
Lett jord
Lettjordh
Grund åker, god jord
Ebblanda
Lettjord
Här swarar Walla gärde emot.
Mojord
Kalffhage
Slett fnuggwaldz[1] engh med toffwer[2]
Sank fnuggwaldz eng med skog ibland.
Norr
Wäst
Syd
Ost
NB. 2.    Denne vthiordh ligger vnder samma
              skatt medh Ebblanda, och samma
              vthiord waritt en gårdh för sig
              sielf hafwer förra, men vthi salig och höglåf-
              ligh i åminnelse konung Carls
              tijdh är hon kommen vnder gården,
              dhär på fins breef.
9 tunnelandh är vthiorden.
Vthiord
Eng til vthiord
Scala ulnarum
 
Opera et calculo Svenonis Magni Wadstenensis Gothi. Anno 1635.
 


[1] Troligen fnuggwaldz, svårt att se p.g.a. skada i papperet ms
[2] Troligen toffwer, svårt att se p.g.a. skada i papperet ms.