A4:124-125


 

(Rubrik:) Hageby sochn.

 

              Notarum Explicatio

 

                             skattehemman      2       
1.           Brunna    frelsehemman       1
                             cronohemman      ½
2.           Öster och Wästregärdet såes bådhe
              ihop ett åhr, vthsädhe als                         81 tunna
3.           Norregärdett vthsädhe                                 69 tunnor
4.           Godh släth engh                                          140 laß
5.           Tuhägnat til beteshagar.
 
              Höö til store skattegården                           70 laß
              Til lille skattegården                                     40 laß
              Til halfwe cronogården                                30 laß
 
          Föreskrevne heman hafwa ingen skogh heller
          vthmark, eij heller fiskewatn.
 
(Karttext:)
 
Lerjordh
Leerjord
Swartmylla
Mojordh
Godh sleth hårdwaldz engh medh tofwer.
Brunna.
Jnhägnat til betesmark åth hela byen.
Godh sleth engh.
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum