A4:126

 
(Rubrik:) Hagunda häradt.
 
              Numerorum Explicatio.
 
1.           Tårrsättra skattehemman 2
              Bådhe lijka stoora i åker och engh.
2.           Östergärdeth         vthsädhe                              30 tunnor
3.           Wästergärdeth      vthsädhe                              26 tunnor
              Vthsädhe til hwar gårdh i Östergärdeth             15 tunnor
              Vtsädhe til hwar gårdh i Wästergärdeth            13 tunnor
4.           Engh sleth hårdwaldh                                       60 laß
              Hwar får höö                                                        30 laß
 
              Til föreskrevne heman fins ingen skogh heller vthmark,
              eij heller fiskewatn.
              En vthengh till Torrsättra belägen widh Skårnum
              och fins igen på Skårnums affrijtningh folio 123.
 
(Karttext:)
 
Mojordh
Godh, sleth hårdwaldz engh.
Mojordh
Trägård
Torrsättra
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum