A4:127

 
(Rubrik:) Tibbela sochn.
 
Skillesta                folio             127
Ångersta           folio             128
Tiälinge                 folio             129
Häliesta                 folio             130
Holmbro          folio             131
Tibbela kyrkioby folio              133
Kiästa                   folio             134
Freberga          folio             135
Stenäs                   folio             135
Yngla               folio             137
 
 
              Notarum Explicatio
 
1.           Skillesta skattehemman 2 bådhe lijka stora
2.           Norregärdeth             vthsädhe                    40 tunnor
3.           Sodregärdett              vthsädhe                    40 tunnor
4.           Wreeten                    vthsädhe                    5   tunnor
              vthsädhe til hwar gård                                      22 ½ tunna
5.           God slett engh måßwaldh och hårduald        70 laß
6.           Litzle engen                                                 30 laß
              Höö hwar til                                                     50 laß
              medh gärdehöö och alt.
              Dhen ene skattegården hafwer och twenne
              vthenger, en widh Stenäs till                         10 laß
              än en wid Yngla till höö                               16 laß
               och kallas Sylta och finnes thär igen på
              Yngla afrijtningh folio 137.
              Föreskrevne heman äro myckith godhe sädhes
              heman, haffwa och vthmark til skogh att
              bränna och swea, något fiskewatn i åhn, dock
              icke myckitt.
 
(Karttext:)
 
Wreet
Ransbergh
Godh hårdwaldz engh
Swartmylla
Leerjordh
Skillesta
Moßwaldz eng slett
Litzle enghen
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum.