A4:13-14

 
(Rubrik:) Bondekyrkie sochn.
 
          Flogestadh 3 hemman                        tunnor         laß
          crone – 32 öreß landh
 
1.  haffwer 17 öreß landh.
     Vtsede vthi gierdet G                         34
     Vthi gierden H med wreten J                   23 ¾
     Engh till                                                                     26
 
2.  haffwer 9 öreß landh.
     Vtsedhe vthi gierdet G                            18
     Vthj gierden H med wreten J                  12 ½
     Engh till                                                                     14
 
3.  haffwer 6 öreß landh.
     Vtsädhe vthi gierdet G                            12
     Vthi gierden H med wreten J                   8 ¼
     Engh till                                                                     9
 
     Tarffweskog, mulebeet och fi-
     skewatn intedt.
 
K. ähr en engzteg vthj Håga
     engh belegen och lyder hijt till
     byen.
 
L.  ähre 2 engzteger och ly-
     da till Ekeby.
 
          Håga 5 hemman
                                                                   tunnor         laß
1.  Croneheman öreß landh.
     The andre fyra ähre frelßehem-
     man öreß landh.
 
     Vtsedhe på heele byen vthi gierdet A       33
     Vthi gierdet                                   B  21 ½
     Vthi gierdet                                   C       18
     Vthj gierdet                                   D    6 ¾
     J wreten                                            E     1 ¾
     Engh på hele byen till                                            60
 
     Tarffweskog och mulebeet ringa.
     F.  ähr obrukadt åker till                            6
 
 
(Karttext:)
 
Beetz haghe
Engh
Floge stadz engh
Engh
Åhn skiljer deße byar åth
Här kommer Noorby engh
Norr
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
 
(Senare påteckning:) A 4