A4:132-133

 
(Rubrik:) Hagunda häradt         Tibble sochn.
 
          Notarum Explicatio
 
                                      skattehemman 1 ½
1.       Tibble kyrkioby     frelsehemman  2
                                      prästegård        1        och cronohemman    ½
2.       Norregärdett         vthsädhe                                                 62 tunnor
3.       Södhergärdett       vthsädhe                                                 68 tunnor
4.           Byrdigh hårdwaldz engh om höö                                     188 laß
          1.  Skattegården haffwer i byamåhl                                           27 ½ aln
              Såer i Norregärdet                                                              13 tunnor
              J Södhergärdet                                                               14 tunnor
              Höö til                                                                                40 laß
          2.  Halfwe skattegården hafver i byamåhl                                 15 alnar
              Såer i Norregärdet                                                              7 tunnor
              J Södhergärdet                                                               8 tunnor
              Höö til                                                                                20 laß
          3.  Frelsehemanen äro bådhe lijka stora,
              hwar har i byamåhl                                                              15 alnar
              och hwar såer i Norregärdet                                                7 tunnor
              J Södhergärdet hwar                                                           8 tunnor
              Höö til                                                                                20 laß
          4.  Prästegården haffwer i byamåhl                                           42 alnar
              Såer i Norregärdet                                                              21 tunna
              J Södhergärdet                                                               22 tunnor
              Höö til                                                                                70 laß
          5.  Halfwe cronogården hafwer vthi
              byamåhl                                                                              14 ½ aln
              Såer i Norregärdet                                                              6 tunnor
              J Södhergärdett                                                                  7 tunnor
              Höö                                                                                    18 laß
 
              Föreskrevne heman hafwa vthmark och
              skogh att bränna och swea, fiske-
              watn i åhn.
 
          Författad år 1636 af Sven Månson[1]
 
(Karttext:)
 
Lerjordh
Tibble kyrkioby
Leerjordh
Lettjordh
Godh, slett och byrdig hårdwaldz engh
Wäst
Ost
Syd
Mojordh
Scala ulnarum.
 


[1] Denna påteckning gjord av annan hand, forfattad för författad ms.