A4:134

 
          Notarum Explicatio
 
1.       Kiästa     skattehemman      3
                        cronohemman      1
2.       Norregärdett         vthsädhe      69 tunnor
3.       Södhergärdett       vthsädhe      62 tunnor
4.       Hårdwaldz engh till höö            180 laß
          medh gärdehöö och alt.
 
          Föreskrevne heman äro godhe sädhesheman
          och hafwa godh byrdig åker,
          hafua och tårfftigh skog til att bränna
          och swea sampt och vthengar.
          Fiskewatn något lijtet vthi åhn.
 
1.  Skattegården har i byamåhl       42 alnar
     Såer i Norregärdett                       21 ¾ tunna
     J Södhergärdett                            19 tunnor
     Höö                                              60 laß
 
2.  Skattehemman har i byamåhl        29 alnar
     Såer i Norregärdet                        15 tunnor
     J Södhergärdett                            13 tunnor
     Höö                                              80 laß
3.  Skattehemman har i byamåhl        42 alnar
     Lijka lägenheet med dhet första.
 
Cronogården har i byamåhl           19 alnar
Såer i Norregärdet                             9 ½ tunna
J Södhergärdett                                 8 ¼ tunna
Höö                                                  40 laß
 
(Karttext:)
 
Wreet
Hårdwaldz eng slett
Leerjordh
Kiästa
Engh haghe
Hårdwaldz eng
Dungjordh
Enge tegh
Syd
Wäst
Norr[1] Norr a parte hac.
Scala ulnarum.
 


[1] Syd    Wäst   Norr korrigerat från Wäst         Syd      Ost ms