A4:135

 
(Rubrik:) Tibbela sochn.
 
          Notarum Explicatio
 
1.       Freberga cronohemman
2.  Såer på Norregärdett          3 ½ tunna
3.  J Södhergärdett                        15 tunnor
4.  Höö                                         30 laß
 
     Til Freberga är en vthfiäll widh Litzle
     siön beläghen.
 
A.      Stenäs
          hafwer ingen synnerligh åker mehre
          än vthsädhe                    1 ½ tunna huart åhr
          Såghe och miölqwarn sampt fiske
          watn.
5.       Engh till höö                    25 laß
6.       Denne engh kommer Holmbro till.
 
(Karttext:)
 
Freberga
Sandblandat iord
Hårdwalz eng full med skogh, några slätter iblandh
Stranbo siön.
Såge och miölqwarn
Stenäs
Lerjordh
Stenäs engh medh måßwaldh, sank.
Denne engh kommer Fårßa byn till.
Wäst
Ost
Syd
Denne enge tegh kommer Holmbro til
Kommer til Erich Hansons gård i Skillesta
Scala ulnarum.