A4:136-137

 
(Rubrik:)     Hagunda häradt.        Tibbela sochn.
 
          Notarum Explicatio
 
                   frelsehemman       1
1.  Yngla                                       } lijka stora.
                   cronohemman      2
     Vthiord en kommer Skillesta skattegårdh till
2.       Norregärdett                  vthsädhe               20 tunnor
3.       Södhergärdett                 vthsädhe               22 tunnor
4.       Engh aff hårdwaldh till höö                           72 laß
 
     Hwar gård hafwer i byamåhl                                 27 alnar
     och hwar såer åhrligen                                          6/4 tunna
     Vthiorden har i byamåhl                                   13 ½ aln
     Vthsädhe hwart åhr                                               3 tunnor
     Höö til hwar gårdh                                                30 laß
     Til vthiorden höö                                                   12 laß
 
     Til föreskrevne heman fins fodh lägenheet medh skogh
     och något lijtet fiske vthi åhn.
 
5.  Denne twenne engier komma Holmbro
     till
6.  En engh kallas Sylta, lyder till Skillesta
     om höö                                                                 16 laß
7.  Gråmåßan vthängiar till Yngla.
 
(Karttext:)
 
Kallas Gråmåßan
Kallas Sättra och kommer Södregården Olufs Perßons i Holmbro til, moßwald.
Kallas Sättra och kommer til Millangården i Holmbro.
Denne eng kallas Bärsättra Gråmåßan, hårdwald och moßwa<l>dh ibland
Kommer Skillesta skattegård til och kallas Sylta
Hästhage
Lerjordh
Kalfhaga
Lerjordh
Kalfhage
Kalfhage
Yngla
Hård waldz engh
Kan optagas til åker
Wäst
Syd
Scala ullnarum.