A4:138

 
              Järnlåsa sochn
 
Järnlåsa kyrkioby          folio        139
Släsbo                            folio        140
Laggarebo                     folio        eodem
Kryßebo                        folio        eodem
Haßlebo                        folio        eodem
Hedetårp                       folio        eodem
Hemmingzbo                folio        142
Karinbo                         folio        eodem
Fiälebo                          folio        143
Bärgh                            folio        144
Båland                          folio        140[1]
 


[1] Denna rad synes skriven av annan hand ms.