A4:140-141

 
(Rubrik:) Hagunda häradt         Järnlåsa sochn.
 
(s. 140)
 
          Notarum Explicatio
 
1.       Släsbo
2.       Norregärdett              vthsädhe      4 ¾ tunna
3.       Södhergärdett            vthsädhe      3 ½ tunna
4.       Engh                                                  50 laß
 
A.      Laggarebo   vthsädhe                    1 tunna
5        Höö                                                  14 laß
 
(Karttext:)
 
Hwijt måß[s]
Hårdwaldz eng medh talle, birke och wide skogh
Släsbo
Wäst
Ost
Syd
Sanjordh
Denne vtheng ligger på skogen och kommer til Släsbo
Laggarebo
Båland til Släsbo
Litzle siön
Scala ulnarum
 
(s. 141)
 
        Notarum Explicatio.
 
1.       Kryßebo.
2.       Norregärdett         vthsädhe      1 ¼ tunna
3.       Södergärdett         vthsädhe      2 ¾ tunna
4.       Engh                                             10 laß
 
5.       Haßlebo.
          Vthsädhe hwart åhr                       2 tunnor
A.      Höö til                                          16 laß
 
B.      Hedetorp              vthsädhe      2 tunnorland
C.      Höö til                                          16 laß
 
(Karttext:)
 
Denne vthfiäll ligger norr ifrå Haslebo långt oppå skoghen til 16 laß eller 20 laß och kommer    Haslebo till.
Skunngebo
Kryßebo
Moßwaldh engh
Mojordh
Haslebo
Kryßebo engh
Hedetorp
Måßwaldh engh 12 laß
Wäst
Ost
Syd
Scala ullnarum.