A4:142-143

 
(Rubrik:)          Hagunda häradt         Järnlåsa sochn.
 
(s. 142)

 

          Notarum Explicatio.

 

1.       Hemmingzboo cronohemman ½
2.       Norregärdet          vthsädhe                     4 ¼ tunna
3.       Södhergärdeth      vthsädhe                     5 tunnor
4.       Engh til                                                        40 laß
          Åker lagd i linna                                           2 ½ tunna
5.       En vthengh på skogen, kallas Ruda, til     4 laß höö
          Föreskrevne heman hafuer godh lägenheet medh
          skogh och fiskewatn.
 
          Karinbo, ett torp, hafwer ingen åker.
          Höö til                                                        16 laß
 
(Karttext:)
 
Denne vthfiäll kommer Hemingz boo <till>

Hemingz boo

Måß waldz engh med wide buskar
Måßwaldz engh med gran skogh 16 laß
Karinboo
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum.
 
(s. 143)
 
        Notarum Explicatio.
 
1.  Tiälebo skattehemman        1   är                1   marklandh
2.  Östergärdett          vthsädhe                         9 ¾ tunna
3.  Wästergärdett       vthsädhe                         5 ½ tunna
4.  Engh af måßwaldh til                                   40 laß
    
     Hafwer och twenne vthfiäller på skogen til    12 laß
     och ligga vnder råå och röör med Tiälebo.
 
     Til föreskrevne heman fins god lägenheet medh skogh
     och fiskewatn.
 
(Karttext:)
 
Tiälebo
Engh medh måßwaldh
Sandblandatt jordh
Arffsiön
Wäst
Ost
Syd
 
(Annan, troligen senare hand:) Författad 1636 af Sven Månsson.