A4:15-16

 
(Rubrik:) Bondekyrkie sochn.
 
          Hälleby 3 hemman                        tunnor         laß
 
1.  Cronehemman 6 ½ öreß landh.
     Vtsedhe vthj gierdet                 A            13 ½
     Vthi gierdet B med wreten   C            15
     Engh till                                                                     16
 
2.  Cronehemman 6 ½ öreß landh.
     Vtsädhe vthj gierdet                 A            13 ½
     Vthj gierdet B med wreten   C            15
     Engh till                                                                     16
 
3.  Frelßehemman 6 ½ öreß landh.
     Vtsädhe vthj gierdet                 A            13 ½
     Vthi gierdet B med wreten   C            15
     Engh till                                                                     16
 
     Tarffweskog och mulebeet ringa.
     Fiskewatn intedt.
 
NB Till detta frälsehemman wet man intet wist
öretaal, vthan man hafwer alla 3 hemman lijka store vthsäde
tilldelat.
 
          Bartoga 3 hemman                                       tunnor         laß
 
1.  Crone-heman 4 öreß landh.
     Vtsädhe vthi gierdet        A                               21 ½
     Vthj gierdet                B                                21 ½
     Engh till                                                                               8
 
2.  Croneheman 4 öreß landh.
     Vtsädhe vthi gierdet        A                               21 ½
     Vthj gierdet                B                               21 ½
     Engh till                                                                               8
 
3.  Skatt heman 2 öres landh
     Vtsädhe vthj gierdet        A                               10 ¾
     Vthi gierdet                B                                    10 ¾
     Engh till                                                                                4
 
     Tarffweskog och mulabeet ringa,
     fiskewatn och quarnestelle intet.
 
Not.   En åkerfiälld sign. littera D lyder till
          Staaby folio 17, den på sååß                       14 ½
     2.  Engz teger på Staby eng belägna
          lyda hijt till Bartoga, finnas igen fol. 17.
          Jtem en åkerfiälld dersammestädz
          till det 3 hemmanet                                      3 ¼
 
(Karttext:)
 
Helleby belägitt
Betz h<a>ge
Staby fiällen
Bartoga
Norr
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
 
(Senare tillskrivet:) 6 pl.