A4:25-26

 
(Senare blyertspåskrift:) Lit An 4
(Rubrik:) Byrge sochn
 
     Kiättinge it skattaheman 6 öreß landh
                                           4  penning landh
 
                                                                                 tunnor         laß
Vtsedhe vthj gierdet   E                                              15
vthi gierden           F, G                                         16
Engh till                                                                                         20
 
Tarffweskogh och mulabeet effter
nödtårfften.
 
Denne by haffwer en vtiord i Nostu-
na, 6 1/3 öreß landh. Finß igen j Wänge
sokn folio
                                                                                 tunnor         laß
          Klinta 2 heman crone, 16 öreß land
 
     Bådhe lijka stora.
     Vthsädhe vthi gärdett A till bådhe hemmanen    33
     Dhet andra åhret vthi gärdet B medh tree små
     wreeter vth medh åhn signerede littera C           26
 
D. Engh till hela byen                                                               44
H. En engh till Klinta på almenningen
     vptagen, föruthan denna ähr der än
     en engh på almenningen till Klinta
     Åkeren ähr leerblandath, vthvald god och bäran-
     de jordh.
 
Denne by haffver intith vthrymme huarken
till skogh heller mulebeet, ty Ströga och
Kiättinge ägor löpa tillsamman och täp-
pa denne by aldeleß inne.
 
(s. 26)
 
          Strögia 3 hemman.                                           tunnor         laß
 
1. Skattehemman 27 öreß, 4 penning landh
     J.  Vthsäde det eena åhreth                              21 ¾          
     K. Vthsäde det andra åhret                              21
          På 3 små wreter såß                                          3 ¾     
                   NB lyda helle byn till
                                                    Höö                                         40
 
2.  Crono hemman 11 öreß landh
     J.  Vthsäde det ena åhret                                      11
     K. Vthsäde det andra åhret                              10 ¼     
          Eng till höö                                                                          20
 
3.  Crono hemman 4 öreß land gifvit till frälze
     J.                 det eena åhret                                     3 ½
     Vthsäde {
     K.               det andra åhret                                3 ¼
          Engh till höö                                                                     7
 
     Tarffvedskog och mulebeet nödtorfftigt
 
(Karttext:)
 
Her kommer Alesta egor.
Wäst
Ost
Syd
Kättinge belägitt
Klinta belägitt
Bärgh till Kättinge
Ströga belägitt
Engh till Ströga
Her kommer Ekeby åkergierder
Scala ulnarum