A4:36

 
(Rubrik:) Byrge sochn.
 
                                                         tunnor         laß
A. Engiar lyda till Altuna by   
     och der iblandh åker                     2
     Altuna by finß igen folio 33.
     Engiarna ähra huart hemman
     j synnerheet påförde huru mykit
     de draga kunna.
 
B. Eneengh lyder
     till Alstadh folio 33.
     Huadh samma engh
     kan dragha ähr vidh
     ??? byen huart hem-
     man serdeleß påfördt
 
(Karttext:)
 
Norr
Syd
Scala ulnarum