A4:38

 
Lädheby sochn medh effterskrivna byar ???
 
 
Håhme                  folio        39
Öster Lädheby      folio        40
     medh et torph Nostaan
Qwarnebo            folio        41
Wästerlädheby folio        42
 
(Påskrift längst ned:) Läädeby sockn