A4:42

 
(Rubrik:) Läädeby sochn.
 
Wäster Läädeby 7 hemman               tunnor         laß
 
Vthsäde till alla tillhopa
deet eena åhret                             41 ¼
deet andra åhret                                 45
Engh till heele byn
till hopa till harwaldz höö                                  150
 
(Karttext:)
 
Nord
Syd
obrukat k.
Lädeby kyrkia
Wäster Läädeby
Scala ulnarum
 
(Nedanför kartan:) 6 pl.