A4:43

 
                        Nääs sochn
                        medh sina byar.
 
 
Öffwer Nääs                                 folio        44
Klockarebholet
Bodha och Apalbo
Bhärestadh                                   folio        45
Höghby
Prästegården                                 folio        46
Staby
Fåckestadh                                   folio        47
Wångestadh
Vbby                                            folio        48
Södherby
Lödherstadh                                 folio        49
Eedheby
Sätra  Årrebo                               folio        50
Kanickebo och Nybo