A4:44

 
(Rubrik:) Nääs sochn
 
                                                                            tunnor         laß
Öffvernäs 2 frälße hemman lijka store
 
Vthsädhe till både hemmanen tillhopa                38 ½
     Deet andra åhret j södre gierdeth                 38
     Engh till både hemmanen till höö                                     60
 
1.  ähr Nääs kyrkio
2.  Klockarenß åker vthsäde alz                            1 ¼
3.  Bodha frälßehemman ½
     Vthsäde deth eena åhret östergierdet           8 ½
     Wästergierdeth deth andra åhret                       8
     Engh till                                                                               10
4.  Apallbo ith frälße torp
                   det eena åhret                                    1 ¾
     Vthsäde  
                   deth andra åhret                                 1 ¾
 
Denne by och torp haffva en engh vedh Wåål-
sättra j Bondekyrkie sokn, folio 9, litera B.
 
Till denna by ähr tarffwedskogh och mu-
lebeet nödtorfftigt
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Moo iordh
Her mööta Staby ägor
Leermylla
Öffver näs engh
Öffvernäs
Apallbo
Leer mylla
Eng
Mojord
Beetz hage
Mojord
Betz hage
Öffvernäs eng
Eng
Boda engh
Bodha
Nord
Syd
Her ähr Yternäs belägith
Wålsätra wykan
Ekolen lacus