A4:57a

 
(Rubrik:) Wenge sochn.
 
                                                         tunnor         laß
    
Lwndby[1] 2 heman

 

bådhe crone, hwarthera 7 ½
öres landh.
 
Vtsädhe vthj gierdet   A                     29
Vthi gierden           B                     20 ½
Engh till                                                                50
belöper sig på hwarthera.
Vtsedhe vthi gierdet   A                     14 ½
på hwartera i gierden  B                 10 ¼
Eng till hwarthera                                             25
 
Tarffweskog och mulebet
till nödtörfften.
Fiskewatn eller qwarnestelle
intet.
 
Kyll[2] 3 heman
 
1.  Skattaheman 18 öreß land.
som lyder ärchebiskopen i Vp-
sala till
 
Vtsedhe vthj gierdet C med tor-
pet D det ena åhret                            12 ¼
Vthi gierdet E med alla wre-
terna                                                  12 5/8
Engh till                                                                50
 
2.  Academiae heman 13 1/3 öreß land
 
Vtsädhe vthj gierdet C                       9
Vthi gierdet E med wreterna               9 3/8
Engh till                                                                30
 
3.  Croneheman 9 öres landh.
Vtsädhe vthj gierdet C                       6 ¼
Vthj gierdet E med wreterna              6
Engh till                                                                20
 
Tarffweskog och mulebeet
till nödtörfften.
Qwarnestelle till skattegår-
den.
Fiskewatn intedt.
 
(Senare blyertsanteckning:) 5 pl.
 
Backestuffva på Kylz ägor
Store Swetz torpet aff skattegårdz ägor vptagit
Kijlz engh
Scala ulnarum
Lundby
Kyll
Lundby engh
Eng lyder till Kijl
Her kommer it stort moraaß
Her kommer Fiby engh
Nord
Syd
 


[1] Ovanför rutan senare blyertsanteckning: Lundby
[2] Ovanför rutan senare blyertsanteckning: ??? Kil