A4:58

 
(Rubrik:) Wenge sochn
 
                                                         tunnor         laß
     Karebo lyder till
ärkebispen i Vpßala, 10 öresland
 
Vtsädhe vthj gierdet   A                     15
Vthj gierdet           B                     13
Engh till                                                                70
 
Denne by haffwer goda skogz-
enger, som ligga weed paß en
halff mill ifrån gården.
 
Tarffweskogh och mule-
bet till öffwerflödh.
Qwarnestelle intet.
 
(Karttext:)
 
Her komer Foglebo engh
Nord
Syd
Karebo
Her komer Jåfzbo engh.
Scala ulnarum
 
(Senare påteckning:)
 
Författad år 1635 af Johan Botwedsson.