A4:5a

 
Bondekyrkie sochn.
 
Vltuna gårdh                                           folio 5
Fäbotorpett                                            folio 6
Gottsunda medh någre torp och enger     fol. 7, 8
Wåålsättra                                              folio 9
Sunnerstadh                                       folio 10
Malma och Hammarby                           folio 11
Noorby                                                  folio 12
Håågha och Flogestadh                          folio 13, 14
Bartoga och Helleby                               folio 15, 16[1]
Staaby                                                   folio 17, 18
Rikombergha och Ekeby
Nyffwela                                           folio 19, 20
Gränberga
Huseby
Öffwerby
 


[1] Detta ändrat från 13, 14 ms