A4:6

 
(Rubrik:) Bondekyrkie sochn
 
Fäbotorpet lyder till Wltun-
na ladugårdh.                           tunnor    laß
Vtsädhe thet ena åhret vthi
wreten         1                           1 ¼
Det andra åhret i wreten 2        ¾
A  ähr en kalffhage till
     ladegården.
B  ähr en engz holme vnder
     torpet Skaraholm bemält,
     giffwer åhrligen höö                            2
 
(Karttext:)
 
Norr
Fäbotorp
Här kommer en stor hage som lyder till fäbodarna.
Schara hollm
Ekolen lacus
Scala ulnarum
(Senare påteckning:) A 4