A4:60

 
(Rubrik:) Wenge sochn.
 
                                                              tunnor    laß         
     Foglebo it fre<l>ßeheman till
     archibiskopen i Vpsala.
 
Vtsädhe vthj norre gierdet                       6
Vthi det södre gierdet                        6
Engh till                                                                26
 
Tarffweskogh och mulabeet effter
nödtörfften.
Fiskewatn och qwarnestelle intedt.
 
(Karttext:)
 
Swagh eng och moßigh
Tompt hage
Fogleboo
Her kommer Karebo engh.
Nord
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum