A4:61


 

Jomkijlls sochn.

medh sine byar. 61.
 
Näsett, Hwset, Klocharegården                       62
Skulla, Himbran                                               63
Holmesta                                                         64
Ubby                                                               65
Lumpebo                                                         66
Vllbolstadh och Örnesätter                              67