A4:62

 
(Rubrik:) Jomkijl sochn.
 
                                                                                  tunnor         laß
A. ähr Jummekilß körka
B. ähr Klåckaregården[1]
C. ähr körkanß åker och brukaß aff
     klåckaren, der på sååß                                           ½
D. ähr en åkerfield, lyder till prestebolet
     i Åkerby, på hwilken sååß                                     5/8              2
E.  ähr en engz fieldh, som lyder till
     prestebolet i Åkerby, tager åhrligen höö                               8
 
1.  ähr Näset it skattaheman, 7 örß land,
     <vt>sädhe det ena åhret vthj gierdet   F             11 ½
     Vthj gierdet                                       G            10 ½
     Engh till                                                                                   30
 
     Thetta hemman haffwer en vtiord
     i Vbby, 1 öreß land, hwilken ligger i
     skiffte med byer, på hwilken sååß såsom
     affrijtningen aff folio 64 vtwijser.
 
     Thetta heman haffwer och en vtiord
     i Skulla ¼ öreß landh, serskildh bådhe
     i åker och eng och fins igen folio 63.
 
     Till Näset ähr och en vtengh, Black-
     sätra bemält, ¼ öreß landh, i skogen belegen.
     Intet affmätt.    
     Tarffweskog, mulebete och qwarnestelle
     till nödtörfften.
 
2.  ähr Hwset it cronehemman 6 örß landh.
     Vtsäde vthj gierdet                                 F            9 ¾
     Vthj gierdet                                        G            9
     Engh till                                                                                   26
 
     J denne by brukar klåckaren 3 örs landh.
     Vtsädhe vthj gierdet                                F            5
     Vthj gierdet                                       G            4 ½
     Engh till                                                                                   16
 
     Denne by haffwer en liten engzfieldh
     wid Holmesta och finß igen folio 64.
     Tarffweskog och mulebeet till nödtorfft.
 
(Karttext:)
 
Her kommer Vbby åker
Norr
Wäst
Ost
Syd
Her kommer Bälingz heradt.
Byßenz engh
Her kommer Holmesta engzfieldh
 
(Annan, troligen senare hand:) Afmätt 1635 af Johan Botvidson    
 


[1] Härefter ett eller två utplånade ord ms