A4:79


 

              Åker sochn

              medh sine byar – 79.

 

 
Bärga                                                 80
Biörch                                                81
Lunda                                                82
Prästegården och Klocharegården      83
Eneby                                                84
Högby                                               85
Arnesta och Kattzmyran et torph       86
Torresta                                            87