A4:89

 
(Rubrik:) Balingsta sochn.
 
              Wäntebrunna
              2 croneheman
 
Hwarthera i byaskiffte 12 öreß landh jordh.

Vtsädhe haffwer thenne by i gierdet                  A  23
Det andra åhret vthj gierdet                               B  26
Belöper sig på hwarthera vthj gierdet                A  11 ½
Belöper sig på hwarthera vthj gierdet                B  13
 
Thenne by haffwer en åker och engz fiell
j Kumbla gierde som är signerad litera K. På
åkeren ther sammestedeß sååß                              7/8
Belöper sig på hwartera                                        7/16

Eng haffwer thenne by till                                                     38
Belöper sig på hwarthera                                                         19
                             Summarum j sädhe och trädhe 74 3/8
 
Tarffweskogh, mulabeet, fiskewatn
och qwarnestelle, haffwer denne by
jntedt.
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Vtwald ler blandat jord
Wentebrunna
Sandblandat