A4:9

 
(Rubrik:) Bondekyrkie sochn
 
                                                                   tunnor         laß
Wålsetra 2 heman
hwarthera 8 öreß landh. Nu bru-
kas bådhe aff Johan Bureo.
Vtsädhe i norre gierdet                                20
Vtsädhe i södre gierdet                                22
Vthi wreten                                            1 ½
Engh till                                                                          100
 
Tarffweskogh, mulebete
och fiskewatn vthi them-
melig godh legenheet.
 
A  ähr en qwarn till
Wålsetra, höst och wår
gångander.
 
B  ähr en engh som ly-
der till Öffwernäß i Nääß
sochn, fol. 44.
Hijt lyder och en vthiordh j Got-
sunda belägin ähr, 2 1/3 öreß land,
finß igen hoc folio verso.
 
(Karttext:)
 
Gotsunda torpz eegor
NB: Denna engen ståår och på andra sijdan om bladith hos torpitt som hon lydhe<r> till.
Engh 20 laß.
Norr
Syd
Trägård
Våålsättra
Abbore steen
Hage
Engh 80 laß
Killinga holmen
Ekolen lacus
Bodha vdden
Yternääs wijkan
Fäbotorpz egor
Yternääs vdden
Scala ulnarum