A4:97

 
(Rubrik:) Balingsta sochn.
 
                                                                                          tunnor         laß
              Mosta 3 hemman.
 
A. ähr it frelßeheman och haffver i by 10 öreßland
B. ähr[1] it frelßehemman och haffwer i by 12 öreß land
C. ähr it skattahemman och haffver i by 6 1/3 öresland.
     Vtsädhe till thenne by i gierdet            D                     34 ¾
     J det andra gierdet med wreten som
     ähre signerade litera                               E                      45 ¼
     Vthj gierdet D belöper sig på hwarten
                                 A                                                      12 ¼
                             på B                                                       14 ¾
                                 C                                                      7 ¾
 
     Det andra åhret vthj gierdet och wre-
     ten med E signerade belöper sig
                                
A                                                      15 7/8

                                 B                                                       19 ¼

                                 C                                                      10 1/8   

 

     Eng haffwer thenne by till                                                                   99

                                 A                                                                         35
          Belöper sig på  B                                                                          42
                                 C                                                                         22
 
          Summarum j säde och trädhe                                    80
 
     Tarffweskog och mulebeet ringa.
     Qwarnestelle och fiskewatn intet.
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Swag ler mylla
Mosta
Mojord
Leermylla
Ler mylla
 


[1] ahr ms