A4:Försättsblad 2

 

                                                                 Johan Botuedßon afmätt till fol. 115

Anno 1635 och 1636          }

                                                                 Swen Månßon, det som föllier.