A4:Framsida

 
Affritningz book öffweer Vller åkers och Hagundha häradheer vthi Vplandh
aff Johan Bothwedhsom 1636