A4:Register_1


 
(Rubrik:) Register giordt den 16 november anno 1700[1]
 
Härader         Sochnar         Byar                                                           Folium            Crono            Acade-
                                                                                                             Pagina            Frälse             miae              
Skatte
                                                                                                                                   torp
Waxala          Waxala          sochn
                                            Sätunagård                                                1
                      Upsala           sochn
                                            Upsala kongs äng                                       2
                                            med prästgårdens fjällar
                                            Upsala stads åker och äng
                                            Öster om ån                                               3
                      Bondekyrk     sochn
                                            Smedsbyle i Waxala                                   3                    frälse
                                            Upsala stads åker, äng
                                            Väster om ån med                                      4
                                            saltpetter bruket
                                            Ultuna slotts lagård                                     5
                                            Fäbotorp[2]                                                  6                    frälse
                                            Gottsunda med nå-                                    8                    crono 2
                                            gra skogvaktar-torp
                                            Wålsättra                                                   9
                                           
Sunnersta                                                   10                  crono 4

                                            Mallma                                                      11                  crono 3, academiae 1

                                            Hammarby                                                 11                  skatte 1, academiae 1

                                            Norrby                                                      12                  crono 6

                                            Flogesta                                                     13                  crono 3

                                            Håga                                                         14                  crono 1, frälse 4

                                            Hälleby                                                      15                  crono 2, frälse 1
                                            Bartoga                                                     16                  crono 2, skatte 1
                                            Staby                                                         17
                                            Rickomberga                                             18
                                            Ekeby                                                        18                  frälse 2
                                            Gränberga                                                 19                  crono 3
                                            Huseby                                                      20                  crono 3
                                            Nyffvela                                                     20                  crono 2
                                            Öfverbyäng                                                19
                     
[3]                     Börje             sochn
                                            Föres-ängen                                              22
                                            Hässleby                                                    23                  crono 2, frälse 1, academiae 1
                                            Skiäggesta                                                                       crono 4
                                            Skiäggesta-torp                                                               frälse, academia
                                            Broby                                                        24                  crono 2, skatte 3
                                            Röm<åßebo>                                            24
 


[1] 1700 korrigerat från 1600 som det synes ms
[2] Bondekyrk till Fäbotorp markerat av senare hand och Vaxala skrivet i marginalen
[3] Här senare tillskrivet med blyerts: Ulleråkers härad