A4:Register_2


 
Härader         Sochnar         Byar                                                          Pagina            Crono            }                      hemman och
                                                                                                             folium             Frälse                                  torp
                                                                                                                                   Skatte
                                                                                                                                   Academie
                                                                
Ulleråkers                            Klinta                                                        25                  crono 2
                                            Kiettinge                                                                          skatte 4
                                            Strögia                                                       26                  crono 2, skatte 1
                                            Ekeby                                                        27                  crono 2
                                            Grängby                                                    28                  crono 2
                                            Åkerby                                                      28                  skatte 3
                                            Brunby                                                      29                  frälse 4
                                            Klysta                                                        29                  crono 2
                                            Bösslinge                                                   30                  skatte 2
                                            Ströby                                                       31                  crono 1
                                            Tideby                                                       32                  crono 4
                                            Rieboda                                                     32                  torp
                                            Alltuna                                 36 och           33                  crono 2
                                            Månsbod                                                   34                  crono
                                            Alsta                                    36 och           33                  skatte 3
                                            Myran                                                       34                 
                                                                                                                                    }torp
                                            Boren                                                        34
                                            Börje præstgård
                                            Nyby                                   }                    33                  crono 2
                                            Gismesta                                                                          crono 4
                                            Ängiar till Altuna och Alsta
                                            Engeby                                                      37                  crono 4, frälse 1
 
                      Lädeby          sochn
                                            Hååme                                                       39                  frälse 2
                                            Öster Lädby                                              40                  crono 8, skatte 1
                                            Quarnebo                                                                        crono 1
                                                                                        }                    41
                                            Nåstan                                                                             cronotorp
                                            Wäster Lädby                                            42                  7                   
 
                      Näs                sochn
                                            Öfvernäs                                                    44                  frälse 2
                                            Klockarbolet                                             44
                                            Boda                                                         44                  frälse ½
                                            Apalbo                                                      44                  frälsetorp
                                            Bärsta                                                                              crono 2, frälse 1
                                                                                        }                    45
                                            Högby                                                                             crono 3
                                            Prästegården
                                                                                        }                    46
                                            Staby                                                                               skatte 2, frälse 1[1]
 


[1] Siffran svårläst p.g.a. skada i papperet ms