A4:Register_3


Härader         Sochnar         Byar                                                          Pagina            Crono            }      hemman och
                                                                                                                                  Frälse                    torp  
                                                                                                                                  Skatte
                                                                                                                                  Academiæ

                                          Fålkesta                                                        47                skatte 2
                                          Wångesta                                                                          skatte 1
                                         
Lödersta                                                       49                 crono 3, skatte 1
                                          Ubby och Söderby                                       48                 crono 1, skatte 1
                                          Kierrboland                                                                       utmark
                                          Edeby                                                          49                 skatte 7
                                          Canickebo                                                   50                 cronotorp     
                                          Orrbo                                                                               cronotorp  
                                          Nybo1                                                                             
                                          Zätra                                                           

                      Wänge         sochn
                                          Nostuna                                                       52                  crono 6
                                          Ekeby                                                          53                  frälse 5
                                          Elfs by                                                          54                 crono 1, frälse 1
                                          Finsta                                                           55                 crono 1, frälse 3, skatte 1
                                          Finstatorp                                                                           torp
                                         
Wänge prästgård                                                               
                                          Wäsby                                                                               crono 1
                                          Wängsby                                                                            frälse 1
                                           Smedstorp                                                                         torp
                                           Dalkarlstorp                                                                      torp
                                           Bärby med wretar til                                    56                  crono 1, skatte 2
                                           Elfs by och flera hemman                                      
                                           Lundby                                                        57                  crono 2
                                           Kül                                                                                    crono 1, skatte 1, academiæ 1
                                           Store Suartztorpet                                      
                                           Karbo                                                         58                  prästehemman
                                          
Jåfsbo                                                          59                
                                           Fibo                                                            
                                           Kankebo                                                     59                  prästehemman
                                          
Quarnen
                                          
Gamel ängen
                                           Foglebo                                                      60                  frälse 1

                       Jonkils          sochn                                                          62
                                           Näset
                                           Huset                                                                               skattetorp
                                          
Klockargården och kyrkan                                               crono 1     
                                           Skulla                                                         63                  crono 2, skatte 1
                                           Himbran                                                                           torp
                                          
Hollmsta                                                     64                  frälse 1  
                                           Ubby                                                          65                 crono 2    
                                           Lumpebo                                                    66                 crono 1     
                                           Ulbolsta                                                      67                 crono 1, skatte 1                               

                                                                                                                                             

                                      


1 Korrigerat från Nyrrbo ms