A4:Register_4


 
Härader         Sochnar         Byar                                                          Pagina            Crono            }                      hemman
                                                                                                                                  Skatte                                    och
                                                                                                                                  Frälse                                     torp
                                                                                                                                  Academie

                                          Örnsäter                                                          67             torp
                     
Dalby           sochn                    
                                          Hackesta                                                         69            crono, skatte 2
                                          Hålberga                                                          70            crono 1
                                          Alfvesta                                                           71            crono 2
                                          Hessle                                                              72            frälse 1
                                          Ubby                                                               73            crono 3, frälse 2
                                          Tuna                                                                74            frälse 3, skatte 1
                                          Gungrena                                                         75            crono 1
                                          Säby                                                                75            crono 2
                                          Grena                                                              76            crono 4
                                          Wiggeby                                                          77            6 hemman
                                         
Nibbla                                                             78            skatte
                                          Brunna                                                             78            skatte 1   
                                         
                      Åker           sochn                                                             
                                         Berga med klockargårdh                                  80            skatte1
                                         Biörk                                                                81            crono 1, frälse 1
                                        
Lunda                                                               82            crono 2, frälse 1
                                        
Åkers prästgård och                                         83
                                         klockaregård     
                                         Eneby                                                              84            crono 2      
                                         Högby                                                             84            crono
                                         Arnesta                                                            86            skatte 1
                                         Kattmyra                                                        
                                         Torresta                                                           87            skatte 2

                    Ballingsta   
                                        Wäntebrunna                                                    89            crono
                                        Kumbla                                                            90            1 crono, academiæ 1, frälse 4
                                        Noresta                                                            91            crono 2, frälse 1, academiæ 1
                                        Tibbla                                                               92            crono 1, frälse 3
                                        Ballingsta                                                          93            crono 3, frälse 3
                                        Ballingsta prästegård                                         94           
                                        Bökesta klockar gård                                        95            crono 1
                                        Rysslinge                                                          96             crono 1
                                        Mosta                                                               97            frälse 2, skatte 1

                   Gryte
                                        sochn
                                        Biörnum                                                           99            academiæ 3, skatte 1