A4:Register_5


 
Härader1         Sochnar         Byar                                     Folium     Crono                               Hem
                                                                                                         Skatte                               man
                                                                                                         Frällse                              och
                                                                                                         Academiae                       torp

                                             Smedstorp                           99             torp
                                             Hedestetorp                                               
                                             Hedesta                               100           skatte 1
                                             Helleby
                                             Huseby                                102           crono 1, frälse 4
                                             Rannesta                                               crono 3
                                             Säfva                                   103           crono 1, academiæ 1
                                             Ölsta                                    104           crono 1, frälse 3, skatte 1, academiæ 1
                                             Örsunda                               105           academiæ 1, skatte 1

                         Ramsta         sochn
                                             Lund med kyrkan                  107          crono 1, frälse 2, skatte 2
                                             och klockargården
                                             Naversta                               108          2 hemman
                                             Båreby                                  109          crono 1, frälse 1, skatte 1
                                             Bårebys torp
                                             Söderby                                110         3 hemman
                                             Bragby                                  111         skatte 3, crono 1
                                             Torsbro                                 112         frälse 1
                                             Skiällesta                               113         skatte 1, academiæ 1
                                             Kiäf slätt                                113         skatte 1
                                            
Hagunda            Hageby       sochn
                                            Filcke                                     116         skatte 1
                                            Ebbolanda                              117         skatte 1
                                            Walby                                    118         crono 1, skatte 1      
                                            Fågsta                                    119         crono 1, skatte 1
                                            Hagby kyrkby med                 120         crono 32
                                            præstgård                                                  
                                            Forsa                                                    crono 1, skatte 1
                                            Eka                                        122         crono 1, skatte 1
                                            Skårnum                                 123         skatte 1
                                            Brunna                                    124         crono ½, skatte 1, frälse 1
                                            Torrsättra                                126        skatte 2
                                            
                          Tibbela       sochn
                                            Skillesta                                  127        skatte 2
                                            Ångersta                                 128        crono 1, skatte 1
                                            Tiällinge                                  129        crono 1, frälse 4
                                            Hällgiesta                                130        frälse 2, skatte 1
                                            Hollmbro                                131        skatte 2 ½
                                            Tibble kyrkby, dito                  133        crono ½, frälse 2, skatte 1 ½   
                                            præstgård                    
                                            Kiästa eller Teesta                  134        crono 1, skatte 3
                                            Freberga                                 135         crono
                                            Stennäs                                                                      torp
                                            Yngla med flere                       137         crono 2, frälse 1
                                            byars ängar     
                  
                                          

1 Harder ms
2 crono 3 skrivet två ggr ms